блок с разметкой lerna-remove-b2b
блок с разметкой uc-lerna-remove-b2b
блок с разметкой lerna-remove-b2c
блок с разметкой uc-lerna-remove-b2c
блок с разметкой lerna-remove-all
блок с разметкой uc-lerna-remove-all
блок с разметкой uc-remove-vend-site
блок с разметкой remove-vendor-site